Monday, August 29, 2011

తీహార్ జైల్లో డాడీ

Visit my new portal bharaththippireddy.net

బంగారు కమ్మెల జైలు కిటికీ లోంచి చొరబడి నా కళ్ళు తెరిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్న సూర్య కిరనాలనుంచీ తప్పించుకొంటూ మెత్తటి పరుపు మీద ముసుగు మొహం పైకి లాక్కొని కూలరు గాలికి హాయిగా కునుకేస్తున్న నేను టక్ టక్ అన్న శబ్దానికి ఉల్లిక్కి పడి లేచాను.ఒక చేతిలో లాఠితో కానిస్టేబుల్ సౌమ్య  "సార్ లెగండి ,లేట్ అయితే టిఫ్ఫిన్ వుండదు"

ఇక్కడకి ఏ తప్పు చేసి వచ్చానో,ఎలా వచ్చానో నాకు పూర్తిగా గుర్తు లేదు,వచ్చి ముప్పై సంవస్తరాల పైనే అయ్యింది.తెల్లటి టీ షర్టు,పొట్టి నిక్కరు వేసుకొని పరిగెడుతున్న ఆ పిల్లాడు ఎవరు ? అసలు ఇక్కడకి ఏ నేరం చేసి వచ్చాడు? అడుగుదామని ఎంత ప్రయంత్నిచినా ఆగడే.కానిస్టేబుల్ రామయ్యను అడిగితే ,"ఏమో మీకే తెలియాలి" అంటూ వెటకారంగా నవ్వుతున్నాడు.ఈ రోజు ఎలా అయినా వాడి వివరాలు కనుక్కోవాలి.

ఇన్ని సంవస్తరాలు అయినా, తను జైలుకి రాని భుధవారం లేదు.నాకు ఇష్టమయిన తిను బండారాలు,పచడ్లు,పుస్తకాలు వారానికి సరిపడా తెచ్చి వుంటుంది.దేశంలోనే ప్రసిద్ది గాంచిన జైలు కనుక, బద్రత ద్రుస్య తనని లోపలకి పంపేప్పుడు చెప్పులు కూడా వేసుకోనివ్వరు.వాల్లు ఇచ్చిన దుస్తులు వేసుకొని బాంబు స్కానర్ లోంచి లోపలకి వచ్చింది మంజుల.ఎదురుగ్గా కూర్చొని వున్నా మద్యలో ఈ గాజు గోడ ఏమిటో? ఇలా ఫోన్లలొ మాటాడుకోవటం ఏమిటో ? నా కర్మ కాకపొతే.

బోజనానికి నేను మటుకు లైన్ లో నిలుచోవలసిన అవసరం లేదంట.ముసలి వాడిననో? వొకప్పుడు బాగా బతికిన వాడిననో? సౌమ్య ప్లేటు తెచ్చింది.రోజంతా కూలి పని చెయ్యకుండా జైలరు లైబ్రరీ పని అప్పగించాడు.ఈ చిన్న టీవీ కూడా ఆయన ఇచ్చిందే.అప్పుడప్పుడూ బారీ బందో బస్తుతో బంగారు సంకెల్లు వేసి బయటకు తీసుకువెల్తారు.బస్సు ఎక్కుతుంటే లైన్ లో ముందర మల్లీ అదే పిల్లవాడు.ఈ సారి ఎలా అయినా పట్టుకోవాలని పరిగెత్తాను.ధన్ మని తల పై ఎవ్వరో గట్టిగా కొట్టారు.ఉలిక్కి పడి లేస్తే ఎదురుగ్గా తలుపు తెరుస్తూ నిషిత్.

యడం వైపు అబ్బాయి కొనిచ్చిన ల్యాప్టాప్.పక్కనే నెల క్రితం నేను అమెరికా ఫ్లైటులో చదువటానికి అని కొన్న సాక్షి పత్రికలో వో మూల

"సత్యం రామలింగ రాజుకి జైల్లో రాచబోగాలు"

ఆ కానిస్టేబుల్ సౌమ్య, సౌమ్య మా కోడలే,ఆ జైలరు మా అబ్బాయి ,ఆ పిల్లవాడు సందేహం లేదు మా మనవడే.కానిస్టేబుల్ రామయ్య మా వాడి ఫ్రెండు అషోక్ అయ్యి వుంటాడు.ఆ జైలు బోజనానికి లైన్లు వీసాకి వెల్లినప్పటివా? ఆ బాంబు స్కానర్లు ఎయిర్పోర్టు సెక్యురిటీ చెక్ ఏమో?...

ఇంతలో

"ఏమండీ అబ్బాయి వచ్చే టైం అయ్యింది ,మాల్ కి వెల్దాం రెడీ అవ్వండి అంటూ మంజుల"

మరి బంగారు సంకెల్లో?...

Visit my new portal bharaththippireddy.net

Interview Tips:Things to remember

Visit my new portal bharaththippireddy.net

1)Titles

Dress Up Professionally

Not Casual ,Not Gaudy but Formal and Simple

Be Early

This will give you time to relax,revise and settle down.The last minute rush will only add tension and then the chain reaction of disaster.

2)Introduction

State your name with a firm handshake and a smile.Maitain eye contact when you do that and through out the interview.Wish them Good Morning/Afternoon/Evening .Though your technical rounds would have started in the morning ,your HR round might happen in the evening.So  be attentive and wish appropriately.

Record and Remember Their Names

This will show them your attentiveness and memory skills , when they ask you who took your previous rounds or when the HR asks - Who took your technical round ?. Names are also necessary when you follow up later on for the result.Faces are easier to remember than names. So a quick and easy way to remember names is to associate their names with their faces and the combination with someone famous or someone you already know or something funny.The funnier the association the easier to remember.

3)The Intermission

Time in between different rounds of the interview process should be used to relax and concentrate.Here is my article on the topic - stay focussed while you wait.

4)The End - Thank and Note

The end in most cases is a beginning to follow up.So make sure you thank them for their time and get their contact details.Write down the HRs full name ,email address and phone number.Double check and confirm the details you have written down.While you get frustrated and give up as you wait for the result, it could just be a delay due to a required higher management approval.So having the contact details will keep you up to date and give you some peace of mind.

Visit my new portal bharaththippireddy.net

Wednesday, August 24, 2011

Wishing for Annajis Health and Request to fellow Indians

Visit my new portal bharaththippireddy.net

Thanks to courageous leaders like Anna Hazare Ji who has brought the nation together for the fight against corruption.Let us all continue supporting those inspiring leaders in every possible manner. But please do not stop there and let these energies go waste in arguing and writing about the corrupt system but act. Act by helping those who are in need for basic necessities like shelter, food and education in your respective villages and towns. Only when we all act together and do our part, will we build a better India. From a better student to a better person, better person to a better village, better village to a better country.Wishing  and Praying for Annajis very good health.

Visit my new portal bharaththippireddy.net

Inspiring Teachers : Importance of quality education

Visit my new portal bharaththippireddy.net




As we fight to curb corruption and fix the system it is also important that the future generations get quality education.One percent of your time and money can make a big difference.Education that will help them understand the current issues,education that will help them think and education that will make them act and resolve.


Together we can.



Related Articles

Indian Caste System : Know your history


5 Ways to Eradicate World Hunger In Our Day


One Village One India : Updates and Future Events


A Day To Remember- One Village One India!


Providing snacks to students during the study hours


Giving back to your school


From an NRI to an NRI : Unity and Clarity


One Village One India-Primary School Building and Facilities


India Today : Emotions Exploited


Help Students

Visit my new portal bharaththippireddy.net

Tuesday, August 23, 2011

Hasinis Day Out

Visit my new portal bharaththippireddy.net




Driving from Philly to Jersey ,catching the NJ Transit Train to Penn Station and roaming around the city that never sleeps is not new for us but it is for Hasini.So for a change we hopped on to the NY Sight Seeing buses which took us to the places like China Town which we have never been to.

On our way back, following the protocol we had Pau Baji,Masala Chai at Desi Galaxy and packed Biryani at Dakshin Express.The car won't start otherwise:).Oak Tree Road (Mini India) is just a half mile away from Metro Park Station.


ఫిల్లీ నుంచి కారు లో బయలుదేరి,మెట్రొపార్క్ స్టేషన్ లో నివ్ జెర్సీ ట్రాన్సిట్ రైలు పట్టుకొని పెన్ స్టేషన్ చేరి నివ్ యార్క్ చుట్టేయడం మాకు కొత్తేమీ కాకపోయినా హాసినీ కి ఇది మొదటి సారి.అందుకే ఎప్పట్లా సబ్వేలో కాకుండా హాసినీని మొదటి సారి బస్సు ఎక్కించి, నిదరంటే తెలియని ఈ నగరంలో ఇంతక ముందు వెల్లని ప్రదేశాలు, గైడు మాటలు అప్పుడప్పుడూ వింటూ చూసేసాం.

ప్రొటోకాల్ ఫాల్లో అవుతూ తిరుగు టప్పాలో, దేసీ గెలాక్సీ లో పావూ బాజి తిని,మసాలా చాయ్ తాగి,దక్షిన్ ఎక్స్ ప్రెస్ లో స్పెషల్ బిరియాని ప్యాక్ చేయించాక కాని కారు కదలదు.మెట్రొపార్క్ స్టేషన్ నుంచి ఓక్ ట్రీ రోడ్డు (మినీ ఇండియా) అర మైలే.

Here i come New York!

For a change its a bus this time


Tall


Dark and




Beautiful..

The trinity church




Work in progress - The new WTC

The Brooklyn Bridge



Bull is as busy as the gold markets

China Town Etc


Related Articles


Florida Part 2:Miami The Paradise


UK Visitor Visa for non US Citizens in USA


Florida Part 1:Six days in Orlando

Texas:Take 8


F.E.A.R:-Forget Everything And Ride!!


Niagara Falls With West Coast Gang


Little Rock ,Arkansas


Wild Wild West 2


Dance in Delaware


Austin Texas


First Ski


Kerala


Wild Wild West 1


Denver The Mile High City


Ocean City

Visit my new portal bharaththippireddy.net

Monday, August 15, 2011

Interview Tips: How to learn about the company

Visit my new portal bharaththippireddy.net

As mentioned in my previous articles While In Campus, HR Round Questions and Answers ,researching about the company that you are being interviewed for will help you answer some of the tricky HR questions.What you talk about them will show your interest to join them and also your research and presentation capabilities.
 
Gather first hand information about the company from someone who is working for them.The questions you ask should be around - what they do,how big are they ,their recent achievements and the range of salaries they offer.

You can also gather this information from their website.The home page tells you what they do.The About Us section usually shows the technologies they use and how big they are.If the website does not have recent statistical data ,Google for the company name and you will find what you need and more.

Once you know the products they develop and  some statistics from their website and recent press releases will help easily answer questions like the one below. 

Why do you wish to join Infosys? 
Infosys offerings span business and technology consulting, application services, systems integration, product engineering, custom software development to name a few. So I will get to work on a variety of products while leaning different technologies and growing continuously.

Visit my new portal bharaththippireddy.net

Thursday, August 11, 2011

How to deal with difficult people

Visit my new portal bharaththippireddy.net

As humans we all have unique brains. We grow up loading these brains with beliefs and knowledge from what we perceive and experience. When we communicate with someone ,we use this knowledge to judge and see how well they fit in our life as a relative, friend, colleague etc.We cannot generalize as we alone have the capacity to change given the time and circumstances. But we need to understand the two types of people that we face in this journey and make our choices consciously  to get closer to our goals.
The Good Guys
They are our mentors and supporters/friends. These are the people who will and have stayed with you throughout the roller coaster times of our lives. They know what we really are and will always coordinate and help. They care for us and will think about our future more than we do. Never ignore them but pay attention to their every word .When you have to do something against their advice, explain them patiently why you are doing it that way. Thank them at every opportunity.
The Bad Guys
We all know who they are. Identifying them in some cases is easy but in most cases they are as twisted as their tongues. As they try to manipulate and control our lives we might not know it unless we become their victim once. But if that repeats, then only you are to be blamed for. This type cannot keep their mind still even for a minute but when it comes to suggest others they try to be a Veda Vyasa or Jesus. All they need is one shake of the hand and they know how to pull you in to the deepest nonsense.
For example:
If you gave up drinking alcohol and you are following a healthy diet. a phony might say ,as long as you eat and drink moderately you can eat and drink anything .Or if you are spiritual enlightened and you go to the church every day, a phony might say, you need not go to a church or a temple at all as long as your realize the god  inside you.
We will come across both these types of people in our lives. So stay away from those who try to Control and Manipulate and live with those that Coordinate and Help. A snake no matter how well you feed and pet will bite you some day or the other. Never compromise your values and beliefs just to be accepted by a bad bunch. Neither should we fight with them nor should we do something just to prove our point. If we do,we will lose the vision for our future and will waste time which your point proved cannot buy back. Stay focused on the goals you have set for yourself in the various spaces as explained in the previous article, and live with those who share your vision and you will even inspire the second type to change.

Visit my new portal bharaththippireddy.net

Wednesday, August 10, 2011

Jai Ho : South Asian Employee Connect

Visit my new portal bharaththippireddy.net


Every year the South Asian Employee Connect program at work brings everyone together for a cultural feast. What made it special this year was Jai Ho! .While Sparsa and team of manager’s and leads mastered it for three weeks and performed to perfection have joined to copy and do the balancing act in Take 2 :)

The entire program was very well organized with Asian art work and Tasty Indian food.

ఏటా వో సారి ఆఫీసులో అందరినీ కలేస్తూ తిర్నాళ్ళ లా జరిగే సౌత్ ఏసియన్ కన్నెట్ ,ఈసారి జై హో నౄత్య ప్రధర్సన తో మరిన్ని ప్రసంసలు అందుకొంది.మూడు వారాల ప్రాక్టీసుతో స్పర్శ, మనేజర్లు , లీడ్లు మొదటి రౌండు అదరగొట్టారు.రెండో రౌండుకి నేను ఆగలేక దుంకి స్టెప్పులు కాపీ కొడుతూ చేసిన ఫేట్లు చూసి అనందించండి:)

Visit my new portal bharaththippireddy.net

Monday, August 8, 2011

Talent show at work

Visit my new portal bharaththippireddy.net




@@@Time Machine to 2009

It is tough to give up habits we have cultivated over the years. And when its dance i find it hard to resist no matter what the place and context are. Sebastian was one of my mentors at the new work place. I found their agile programming practices and the passion to share so interesting that I used to take pictures and shoot videos when they organize the agile Philly sessions once every month. As i shared our Dhwani performance video with Sebastian an outlook email icon popped on the right corner of my screen - Talent Show was the subject and what happened next can be seen here.

Thanks to Sebastian for shooting a memorable video and Purple Team for the banners and encouragement. Performing in front of my colleagues was a new and exciting experience that will stay atop of my dollar dream experiences.

ఒక్క రోజులో మారిపొతే మనిషికీ మహాత్ములకి తేడా ఏముంది చెప్పండి? నాకు ఏదయినా మానెయడం పెద్ద విషయం కాదు గాని ,డ్యాన్సు విషయం లో మటుకు సమయం సంధర్బం పట్టించుకోకుండా స్టేజీ ఎక్కేసే అలువాటు.సెబాస్టియన్ నా కొత్త ఆఫిసులో వో మంచి "మెంటరు" - ఎక్కువ రోజులు కంపెనీలో వుంటే వచ్చే పేరు ఎమో? :).తను ప్రతి నెలా వో సారి ఏర్పాటు చేసే ఎగైల్ ఫిల్లి కార్యక్రమాల లో వుస్తాహంగా పాల్గొనడమే కాకుండా ఫొటోలు వీడియోలూ తీసి సాయ పడే వాడిని.వో రోజు మా ధ్వని డ్యాన్స్ వీడియో తనకి చూపించిన వెంటనే నా ఔట్లుక్ ఈమైల్లలో ట్యాలెంట్ షో అన్న సబ్జెక్టు కనిపించింది.మిగతాది వీడియో లో చూడండి.

నేను అనుకోని ఎన్నో మదుర మైన మరుపు రాని సంగటనలు నా డాలర్ డ్రీంస్ లో జరిగి నప్పటికీ ఇది మటుకు నా కలలో నైన కలగననిదిగా మిగిలిపోతుంది.మరపురాని వీడియో అందించిన సెబాస్టియన్ కు,బ్యానర్లు కట్టి మరీ ప్రోత్సహించిన మా పర్పుల్ టీం కు నా ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటూ ఆదా బర్సే.

Visit my new portal bharaththippireddy.net

Friday, August 5, 2011

The Sincere Traffic Constable

Visit my new portal bharaththippireddy.net

On one cloudy Monday morning, as he hurried for his job interview in the Hi-tech City, Suraj Babus bike was stopped at the Yosufguda check post by a traffic constable standing in the middle of the road like a football goal keeper waiting to stop a penalty kick.

Following the protocol , like a server at a Udipi restaurant reading out the menu - Idli, vada , Dosa , Mysore masala dosa, Rava dosa, Bisi bela bath , Kesari bath the constable quickly read the list of required documents and asked Suraj to pay a fine of 100 Rupees without receipt ,500 Rupees with receipt for each missing document.

                                  Suraj

Sorry, I do not have cash on me.

Without uttering another word the constable got on to the bike. Sitting behind Suraj he asked him to follow his directions. Shocked, Suraj thought his bike is being taken to the traffic police station.

                                 Suraj

Where are we going?

                               Constable

Just follow my directions.

In five minutes they have reached Tirumala Wines.

                              Constable

Behind this wine store is the Dena Bank ATM. Go withdraw three hundred rupees.

                                Suraj

Why three hundred? I don't need a receipt.

                               Constable

Hundred for you , and two hundred for those two.

                                Suraj

Which Two?

                              Constable

In these ten minutes I am investing in you, I would have got hold of at least two more irresponsible and careless dudes like you. Hurry up now.

Visit my new portal bharaththippireddy.net

Thursday, August 4, 2011

Almost There: HR Round Questions and Answers

Visit my new portal bharaththippireddy.net

If you are sitting opposite to a HR,then  you are just a few runs away from victory . Though attitude plays a key role throughout the interview process it is critical in the HR round as they judge how well you fit in to their corporate environment and the company’s goals. While helping "The Perfectionist" in the family with her HR Round recently we came up with the following Q&A .These answers are just examples and you will improve and learn only if you use them as guidance and come up with your own answers. Also replace the contents in the angular brackets appropriately.
1) Tell us about yourself
You should start by introducing yourself. Then talk about your technical qualifications and percentages .You can give them some high level details about your projects. Read my article on Building your about me for more details.

If you have not worked on your final year projects yet tell them about the certifications you might have done or the electives you have chosen and why.

2) What are your career goals?
I have some short term and long term career goals.
In short term goals, I want to get a challenging and innovative job in my field where i can use my skills to the fullest.This helps me to learn and to grow professionally.
In long term goals, I want to improve my knowledge and professional skills in the upcoming technologies and to achieve such a position which is worth to me and the organization I work for.
3) Why do you wish to join us?
Know about the kind of products they develop and the services they provide before hand. Mention them and tell them how interested you are to work in their space. Also knowing some statistics from their website and recent press releases will help.
Example:
Infosys offerings span business and technology consulting, application services, systems integration, product engineering, custom software development to name a few. So I will get to work on a variety of products while leaning different technologies and growing continuously.
Never compare with any other company and avoid any negative talk.
4) What are your strengths?
Along with my programming abilities i am a quick learner. I have good communication and inter personal skills.
5) What are your weaknesses?
When you talk about your weaknesses you should also tell them how you overcame them or trying to overcome them.
Example:
I used to spend a lot of time on things that interest me neglecting other areas of my life. But i have gradually leant how to balance my work/studies and personal time.
Don’t list any personal weakness like I used to drink too much and now I gave up. It’s great that you have given up but why should they care?
6) If you are on this panel, what would you be looking for in the candidate for this position?
Going through the job position description will help you come up with an answer.
Example:
I would select a candidate with good knowledge of the core subjects mentioned in the resume along with good communication and inter personal skills.

7) Are you creative/ team-player/ resourceful?
Yes. Given any problem I try to find the different ways to solve it and I pick the most efficient solution. While working on our projects we were divided in to four member teams. We used to switch our roles from designer, developer, tester and documentation sharing the responsibility equally.

8) What are your reading habits?
I am a continuous learner .Along with my core subjects and certifications I always try to learn something new related to my field and personal development by reading books and from the internet.(Remember some book and website names)

9) Why should we select you?
My technical abilities, interpersonal skills and my interest in the make me a good candidate for this position.

10) Have you any questions you would like to ask us?
There is nothing wrong in asking them questions, especially when they ask you if you have questions. It will also make the interview process interactive and interesting.

I have learnt a little about <company name> from your website. Can you tell me more about <company name> and how the teams are organized?

Trust me; they love to answer this question and to boast about their company :)
If you do not know the further process after the interview then you can ask - Can you tell me what would be the further process from here. How and when would I hear back from you?

11) What is your expected salary?
Research on what is the typical industry pay-scale for the position.Also check with your seniors and others working for that company. If you are not sure about it you can ask the HR for the typical pay range for this position.

It is a good practice to provide them with a range of your expected salary - say 3 to 3.5 Lakhs per year. In most cases they have fixed packages for fresher’s. So clearly tell them that it is negotiable.

Check for over confidence throughout the interview and pull yourself back. Be ready with the examples if they ask you for the specific details .For Example when you answer the seventh question "Are you creative" with the answer above, they can ask you - What do you mean by an efficient solution ? They will be impressed and understand better when you give examples. Maintain a study posture and look in to their eyes confidently but not aggressively when you talk. I will talking about techniques to gather and use the information from the companies website in the next article.

Visit my new portal bharaththippireddy.net

Wednesday, August 3, 2011

సింహపురి కధలు:అమ్మ ప్రేమ

Visit my new portal bharaththippireddy.net

 మల్లి పూలు,మామిడి  పండ్లు అమ్మేవారు,పోలీసుల నుంచి ముస్టి వాల్ల వరకు అందరూ అక్కడికే చేరుకున్నారు.మద్రాసు బస్టాండు ఆనుకొని వున్న ఎత్తయిన టెలిఫోను టవరు పక్కనే ఎక్జిబిషన్ గ్రౌండులో ఏటా వో సారి ఏర్పాటు చేసే ఎక్జిబిషన్ చుట్టూ పక్కల వూర్ల అన్నింటి నుంచీ వచ్చిన జనాలతో హడా విడిగా వుంది.పల్లెటూర్ల  నుంచి వచ్చిన వారికి అది వో తిర్నాల లాగే.

అలా యల్లాయపాళెం నుంచి వచ్చిన వారిలో అమాయకంగా కనిపించే ఆ ఇద్దరు రమ ,శాంతి.బర్తల్ని ఫస్టు షో సినిమాకి పంపేసి, ఇద్దరూ ఇద్దరు పిల్లలని వేసుకొని అరగంట బస్సు ప్రయానం తో అక్కడికి సాయంత్రం ఏడు గంటలకి చేరుకున్నారు.

ఎంట్రీ టికెట్టు కొని రాక్షస బల్లి నొరులా చెక్కలతో కట్టి వున్న ద్వారం లోంచి లొపలకి వెల్లారు.రక రకాల వంటకాల గుబాలింపులు ఆహ్వానం పలికాయి.చుట్టూ బొమ్మలు,సామాన్ల దుకానాలు.వాటి మద్యలో రక రకాల తిను బండారాలమ్మే దుకానాలు.
వంటింటి సామన్లమ్మే దుకానం లో కోసి పడేసిన కూరగాయలు కుల్లిన కంపు.

శాంతికి భయం భయం అంటున్నా రమ బలవంతంగా జైంటు వీలు ఎక్కించడంతో రంగుల రాట్రం ఆగినా శాంతి తల తిరగడం ఆగటానికి ముప్పవు గంట పట్టింది.

పెద్ద అప్పడం ,పావుబాజీ ,మిరపకాయ బజ్జీలు ఆస్వాదిస్తూ ,ఒకే బంతితో ఒక దాని పై ఒకటి పెట్టి వున్న గ్లాసులని కొట్టేయడంతో రమకు గోడ గడియారం బహూకరించారు.

పిల్లలు తుపాకీలు బుడగలకు గురిపెడుతోంటే వాల్లు ఇద్దరు వంట,ఇంటి సామాన్లు కొనడంలో మునిగి పొయ్యారు.తేరుకొని వాచీ చూసే సరికి ఎనిమిదీ ముక్కాలు అయ్యింది.ఆకరి బస్సుకి టైము అయ్యిందని హడావిడిగా బస్ స్టాపుకు చేరారు.అక్కడ నిలొచొని వున్న వాల్ల  వూరి వాల్లను పలకరిస్తూ ఆకరి బస్సు వచ్చిందా అని అడిగారు.వాల్లూ దానికోసమే  ఎదురు చూస్తున్నారు  అనడంతో , కొన్న వస్తువులు , గెలిచిన గడియారం ఒక్కోటి తీసి చూసుకొంటూ మురసిపొయ్యారు.ఈ లోగా వో పచ్చ రంగు టౌన్ బస్సు చెవ్వులు అదిరేలా హారన్ మోగిస్తూ  వచ్చి ఆగింది.వాల్ల వూరి వల్లందరు ఎక్కడం చూసి  పిల్లలను తీసుకొని ఎక్కేసారు.

బస్సు కదలగానే టికెట్లు కొట్టబోతున్న కండెక్టరు , అయ్యొ ఇది యల్లాయపాళెం వెల్లదమ్మా , ఆత్మకూరు బస్టాండే లాస్టు స్టాపు అనడం తో అందరు కంగారుగా లేచి గబ గబా దిగేసారు.బస్సు వెల్లిపోయింది.ఇద్దరూ మల్లీ వస్తు పరిసీలనా కార్యక్రమం లో మునిగి పోయారు.రెండు నిమిషాల తర్వాత ఉన్నటుండి శాంతి రమతో: మీ చిన్న వాడు ఎడే? అంది.

అంతే అప్పటి వరకూ తుఫాను ముందు నిర్మానుష్యమైన నిశబ్ధం లా వున్న వాతావరనం ఆ ప్రశ్నతో సునామిలా మారింది.రమ చూపులు మారిపొయాయ్.అటు ఇటు చూసింది.బస్టాప్ లో అందరినీ, మా అబ్బయి ఏడి ఏడి అని అడిగింది.వంటి మీద బట్ట వుందో లేదొ అని కూడ చూసుకోకుండా బస్టాపు లోంచి పరిగెట్టి కాస్త దూరం వెల్లి కుప్ప కూలింది .శాంతి , పరుగు పరుగున అక్కడకి చేరే లోపు అలాగే నేల పై పడి గుండెలు బాదు కొంటూ బాబు బాబు అని ఏడుస్తూ , శాంతి పట్టుకోను ప్రయత్నిస్తున్నా ఆగలేదు.బస్సు వెల్లి అయిదు నిమిషల్లు అయిందే ఎక్కడికి వెల్తావ్ అన్న శాంతి మాటలు వినే స్తితి లో తను లేదు?

మామిడి కాయలు బేర మాడుతున్న వొకతను ఇదంతా గమనించి ,విషయం తెలుసుకొని ఆ అబ్బాయిని గుర్తు పట్ట గలిగే మరొకరిని బైకు ఎక్కించుకొని ఆత్మకూరు బస్తాండు వైపు వెల్లాడు.రమకు కూల్ డ్రింకు తాగించే వాల్ల ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి.ఏడుపు ఆప లేదు.అంత నావల్లే అంటూ తల కొట్టుకుంది,వస్తువుల పైన వున్న ద్యాస బిడ్డ పైన లేదు అంటూ కుల్లి కుల్లి ఏడ్చింది.

పది నిమిషలలో ఆ అగ్నాత వ్యక్తి పిల్లాడితో తిరిగి వచ్చాడు . ఏడుస్తున్న వాడిని గుండెలకు హత్తుకొని గాని ఏడుపు ఆపలేదు రమ.చిన్నగా లింకా తాగుతూ ఈ ప్రపంచంలోకి వస్తూంటే తగిలిన దెబ్బల తాలూకూ నొప్పులు తెలిసాయి.అయినా ఆ బస్సు ఎక్కడికి వెల్తుందే? పిచ్చిదానిలా ఆ పరుగులేంటీ? ఆ అరుపులేంటీ? ఆ  తల బాదేసుకోవటం ఏమిటీ? అన్న శాంతి ప్రశ్నకు చిరు నవ్వుతో సమాదానమిస్తూ ఆకరి బస్సు ఎక్కేసింది.

బస్సు దూరం వెల్లే కొంది వెనక అద్దంలొంచి తిరుగుతూ కనిపిస్తున్న రంగుల రాట్నం చిన్నదిగా మారిపోతోంది...

Visit my new portal bharaththippireddy.net